REGULAMIN NEWSLETTERA

1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez OliArtWood na podany przez użytkownika tej usługi adres e-mail wiadomości mailowych zawierających informacje dotyczące oferty sklepu internetowego www.oliartwood.co.uk i promocjach organizowanych w sklepie.

2. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z OliArtWood, udostępnia swój adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa w postanowieniach ustępów powyższych.

3. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie sklepu OliArtWood w części dotyczącej Newslettera poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „Zapisz"

4. Usługa Newslettera świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

5. OliArtWood przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane jedynie w celu świadczenia usługi Newsletter.

6. Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Newslettera. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@oliartwood.co.uk

7. Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

8. Newsletter jest objęty prawami autorskimi lub innymi prawami przysługującymi Administratorowi lub innym osobom.

9. Reklamacje dotyczące usługi Newslettera mogą być składane przez Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: : info@oliartwood.co.uk