REGULAMIN

INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY

Dane kontaktowe sklepu

OliArt

46 Rawsthorne Avenue

M18 7GB Manchester

tel. +447814710193

email. info@oliartwood.co.uk

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy OliArt (nazywany dalej „Sklep”) prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem sieci Internet.

2. Informacje dostępne na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Podane informacje o cenie produktu i jego opis stanowią jedynie informacje handlową.

3. Ceny produktów sprzedawanych w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), podanymi w funtach brytyjskich. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów i usuwania już istniejących towarów w ofercie (usuwane będą towary te, których stan w magazynie jest zerowy). Sklep zastrzega również prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych prowadzonych w ramach sprzedaży, bądź wprowadzania do nich zmian.

5. Składając zamówienie Kupujący oświadcza, iż zapoznał się treścią i akceptuje postanowienia regulaminu Sklepu.

6. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

7. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

8. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

WARUNKI ZAMÓWIENIA

1. Kupujący może złożyć zamówienie poprzez:

a) Stronę internetową OliArt i prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

b) Stronę na Facbooku: https://www.facebook.com/OliArtWood/

c) Kontakt ze sklepem za pomocą poczty elektronicznej o adresie: email email. info@oliartwood.co.uk

d) Kontakt telefoniczny w dni powszednie w godz. 10:00 do 18:00

2. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym jest poprawne wypełnienie formularza z danymi odbiorcy, adresem e-mail, określeniem formy płatności i sposobu dostarczenia przesyłki.

3. W przypadku nieprawidłowych (niepełnych bądź nieprawdziwych) danych Sklep podejmie próbę kontaktu z Klientem. Jeśli kontakt nie będzie możliwy zamówienie nie zostanie zrealizowane.

4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu.

5. . Realizacja zamówienia zwykle trwa od 3-5 dni, z zastrzeżeniem ust. 6. Przy obliczaniu czasu realizacji zamówienia nie bierze się pod uwagę sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

6. Czas dostarczania towaru jest zależny od wybranego sposobu jego dostarczenia.

Grawerowane produkty

1. Sklep Oliartwood prowadzi sprzedaż produktów grawerowanych laserowo

2. Produkty sprzedawane w sklepie są produktami naturanmymi (drewno) kolor produktu oraz końcowy kolor graweru może się różnić odcieniem od zdjęć umieszczonych na stronie

Towary personalizowane

1. Produkty w naszym sklepie są personalizowane (tj. których Klienci sklepu internetowego są autorami) to Klienci ponoszą wyłączną odpowiedzialność za umieszczane treści.

2. Sprzedawca nie zrealizuje zamówienia, którego treść mogłyby naruszać międzynarodowe prawo, w tym także również nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, treści pornograficzne, naruszających godność czy dobre imię osób trzecich oraz uznanych powszechnie za naganne moralnie, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego.

3. Klienci sklepu ponoszą odpowiedzialność za treści, których umieszczenie, na produkcie na życzenie klienta, spowodowałoby naruszenie praw autorskich im pokrewnych.

4. Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, klientowi nie przysługuje zwrot towaru, który został wyprodukowany według specyfikacji konsumenta, służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dot. to m.in. kartek personalizowanych oraz wszelkich indywidualnych zamówień).

5. Jeżeli nie można spełnić zamówienia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, Sprzedawca powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

Zmiany cen

1. FIRMA OliArt zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

PŁATNOŚCI

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a) Płatność kartą płatniczą - zamówienie zaczynamy realizować po zatwierdzeniu płatności na naszym koncie, jeśli nie otrzymamy płatności w przeciągu 7 dni zamówienie zostaje anulowane.

b) Płatność PayPal

SPOSOBY I KOSZTY DOSTAWY

Realizacja zamówienia zwykle trwa do 3-7 dni, do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy.

Czas dostarczania towaru jest zależny od wybranego sposobu jego dostarczenia.

1. Jeśli klient wybrał opcje odbioru osobistego w sklepie zostanie on poinformowany drogą mailową lub telefoniczną gdy produkt będzie gotowy do odbioru.

Odbiór towaru następuje pod adresem: 46 Rawsthorne Avenue, M187GB, Manchester

2. Sklep dostarcza zamówiony towar za pośrednictwem Royal Mail

3. Sposób dostawy w przypadku wysyłki na terenie całej Wielkiej Brytanii (Anglia, Walia, Szkocja, Irlandia Północna):

- Royal Mail 1st class - czas dostawy od 1-3 dni roboczych.

- Special Delivery - zamówienie jest dostarczone na następny dzień roboczy od dnia wysłania produktu. Opcja ta nie jest jednoznaczna z ekspresową realizacja zamówienia.

4. Sposób dostawy zamówień międzynarodowych

- Royal Mail International Standard - dostawa może zająć od 3-10 dni

- Royal Mail International Tracked and Signed - dostawa może zająć od 3-7 dni roboczych

5. ZAMÓWIENIE EKSPRESOWE WYSYŁKA W 24 GODZINY

Jeśli zamówisz produkt do godziny 13:00 i przy płatności wybierzesz expresową realizacje zamówienia po dodatkowej opłacie 2£ za każdy zamówiony produkt, twoje zamówienie zostanie wysłane następnego dnia roboczego.

6. W przypadku nieotrzymania towaru w terminie 7 dni na terenie Anglii oraz 3 tygodni w przypadku zamówień międzynarodowych od daty nadania przesyłki przez Sklep należy skontaktować się z Sklepem na adres e-mail: info@oliartwood.co.uk

Prawo do odstąpienia od umowy.

1. Konsument ma prawo bez podania przyczyn odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu czternastu dni od daty odebrania przesyłki.

2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

3. Sklep dokona zwrotu środków pieniężnych niezwłocznie po otrzymaniu produktu od klienta, w formie przelewu bankowego na wskazane przez Klienta konto. Konsument obowiązany jest zwrócić Towar w stanie niezmienionym na adres: 46 Rawsthorne Avenue M187GB Manchester.

4. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta.

5. Zwrot Towaru odbywa się na koszt Konsumenta.

6. Zwrotowi nie podlegają produkty personalizowane.

Nieodebrane przesyłki

1. Klient będzie obciążony kosztem nieodebranej przesyłki.

2. Na koszt nieodebranej przesyłki składają się koszt przesyłki i koszt zwrotu przesyłki

Reklamacje produktów

1. W przypadku otrzymania towaru, w którym stwierdzono wady techniczne lub uszkodzenia fabryczne, Klientowi przysługuje prawo reklamacji produktu.

2. W przypadku otrzymaniu uszkodzonego produktu klient zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu z firmą OliArt drogą mailową lub telefoniczną.

3. Wadliwy produkt należy odesłać na adres: 46 Rawsthorne Avenue M187GB Manchester 3. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia (od momentu otrzymania przesyłki od Klienta).

Prawa autorskie

1. Sklep internetowy OliArt, w tym jego struktura, układ graficzny, teksty, zdjęcia i grafika stanowią wyłączną własność firmy oliartoraz podlegają prawnej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 904, z późn. zm.).

2. Żadna część niniejszej strony internetowej, a w szczególności teksty, zdjęcia i grafika, nie może być rozpowszechniana, zarówno w publikacjach elektronicznych (w tym również na innych stronach WWW)

Ochrona danych osobowych

1. Firma oliart stosuje się do RODO czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Firma Oliart może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji zamówienia na podstawie art.6 ust.1 RODO. Dane osobowe firma pozyskuje od klientów

3. Przekazanie powyższych danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia. Bez tych danych nie będzie możliwa realizacja umowy kupna-sprzedaży.

4. Firma będzie przechowywała dane klientów przez czas nieokreślony. Uzasadnione jest to przede wszystkim polityką rabatową oraz polityką reklamacyjną.

5. Każdy klient ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

6. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Firma zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi osobowymi klienta, nieudostępniania ich osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Firma nie wykorzysta tych danych w celach innych niż określone w Regulaminie oraz Polityce Prywatności i cookies.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

Zmiana Regulaminu

1 Regulamin może zostać zmieniony przez firmę OliArt